PRIVACY VERKLARING

Hieronder leest u de privacy verklaring van Pedicuresalon Suze Haverland. Hierin staat omschreven hoe de salon met uw gegevens omgaat, wat het doel is van de verzamelde gegevens en waarom de salon uw gegevens verwerkt. 

1. Persoonsgegevens 

Pedicuresalon Suze Haverland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten Pedicuresalon Suze Haverland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Pedicuresalon Suze Haverland verstrekt. Pedicuresalon Suze Haverland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • IP-adres

2. Doel

Pedicuresalon Suze Haverland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met op te nemen als u daar om verzoekt.

3. Termijn

Pedicuresalon Suze Haverland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4. Derden

Pedicuresalon Suze Haverland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met uw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

5. Websitebezoek

Op de website van Pedicuresalon Suze Haverland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pedicuresalon Suze Haverland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. Rechten consument

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pedicuresuze@gmail.com Pedicuresalon Suze Haverland zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. 

7. Beveiliging

Pedicuresalon Suze Haverland neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pedicuresalon Suze Haverlans maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pedicuresalon Suze Haverland verzamelde persoonsgegevens neem dan contact op met Pedicuresalon Suze Haverland via info@pedicuresuze.nl. www.pedicuresuze.nl is een website van Pedicuresalon Suze Haverland. Pedicuresalon Suze Haverland is als volgt te bereiken:

Adres: zeven bosjes 375, 7609 GZ Almelo

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 06072743

Telefoon: 06-36011362

E-mailadres: info@pedicuresuze.nl

Close Menu